Thiết kế và Thi công Nội thất

Là nghệ thuật sắp đặt không gian và thời gian, cái mà con người có thể cảm nhận khi đặt mình vào đó.
Kiến trúc không chỉ đơn thuần là tạo nên một nơi sinh sống mà còn phải thổi vào đó sinh khí để tất cả cùng vận hàng theo quy luật của tự nhiên.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SƠN HÀ

131 chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
Việt Nam

Hotline: 0906 222 555
Tel: (0312) 222 555

Email: shac@xaydungsonha.com
Website: www.SHAC.com

LÊN TRÊN